Op zoek naar Waterdiertjes! i.s.m. werkgroep ISIS - VOLZET Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

Ontdek de inwoners van de poel en hun vreemde snorkels, roeispanen, grijparmen... In de poel wordt een strijd op leven en dood gespeeld. Samen zoeken we uit wie wie opeet.

Wij zorgen dat elke bubbel van max. 4 personen (of een gezin) schepnetjes krijgt, loeppotjes en zoekkaarten.
Jullie zorgen voor een echte goesting om op onderzoek uit te gaan.

13 uur 30 : 5 bubbels - VOLZET

15 uur 15 : 5 bubbels - VOLZET

Inschrijven vereist via info@werkgroepisis.be, uiterlijk voor vrijdag 23 april voor de activiteit voor 12 uur.
Leden ISIS/Natuurpunt gratis deelname - niet leden 5 euro.

Info

Wanneer

Waar

Bezoekerscentrum Hageven

Organisatie

Natuurpunt Pelt